อัตราค่าลงทะเบียน


อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561) 500 บาท
อัตราค่าลงทะเบียนหน้างาน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 600 บาท